top of page

Välkommen! 

Att skriva en roman är en stor prestation!
Det är en konstnärlig process som du som författare lagt ner hela din själ i.
Jag vet vad som ligger bakom den processen varför det är en självklarhet för mig att ge ditt manus den tid och respekt som det förtjänar.

Mitt mål som lektör är att ge dig ärlig och konstruktiv feedback vars syfte är att hjälpa dig att nå dina mål med manuset.
Min förhoppning är att kritiken ska inge pepp, lossa på eventuella knutar i ditt skapande samt hjälpa dig att vidareutvecklas.

En förutsättning för att jag ska kunna hjälpa dig som författare är att du måste vara beredd att ta kritik utan att ta illa vid dig. 
Du måste vara inställd på att se mitt utlåtande som något som är genuint menat att hjälpa dig och inte att stjälpa dig.

Hjärtligt Välkommen till Fjäderpennan!

Monie Szabo

Jag lektörsläser:

Romantik

Thriller

Fantasy

A professional writer is an amateur who didn't quit. - Richard Bach

bottom of page